Mm

Termeni si conditii

Termeni si conditii de utilizare a web-site-ului www.mirroringmothers.com:

Niciun utilizator nu are dreptul sa foloseasca web-site-ul www.mirroringmothers.com sau continutul acestuia in alte scopuri decat scopuri personale, in acest sens fiind in mod expres interzise:

 • utilizarea marcii inregistrate “Mirroring Mothers” fara acordul scris, prealabil si expres al proprietarului acesteia;
 • accesul (neautorizat de catre proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com) la codul sursa al acestui web-site;
 • modificarea (neautorizata de catre proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com) a codului sursa a acestui web-site;
 • exploatarea web-site-ului www.mirroringmothers.com, in tot sau in parte, precum si a oricarui element de forma sau continut, in favoarea sau in numele altei persoane, in scopuri comerciale ori in legatura cu produse sau servicii furnizate de terti. Aceasta interdictie opereaza atat pentru forma curenta a web-site-ului www.mirroringmothers.com, cat si pentru orice alta forma (actualizata, adaptata, modificata, tradusa etc.);
 • copierea si/sau arhivarea (in orice mod, inclusiv prin crearea de baze de date; in orice scop, inclusiv personal; si prin orice metoda, inclusiv manuala sau automatizata) in tot sau in parte a web-site-ului www.mirroringmothers.com;
 • accesarea contului altei persoane.

Prin intermediul e-mail-ului transmis la adresa office@mirroringmothers.com, persoanele interesate vor putea solicita proprietarului web-site-ului www.mirroringmothers.com acordul expres pentru efectuarea oricarei operatiuni asupra careia exista o interdictie.

Interdictia in cauza va putea fi eliminata doar de catre proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com si DOAR prin transmiterea catre solicitant a unui acord scris (in forma tiparita, datata si semnata). Acest acord scris va preciza durata si conditiile in care interdictia in cauza este eliminata sau modificata.

Prin utilizarea oricaruia dintre serviciile accesibile prin intermediul web-site-ului www.mirroringmothers.com, utilizatorii confirma ca varsta proprie la momentul accesarii web-site-ului www.mirroringmothers.com este de minim 18 ani impliniti, precum si faptul ca utilizatorul in cauza are deplina capacitate civila de exercitiu.

Exceptie de la aceasta regula o constituie persoanele care, in calitate de parinti, tutori, curatori sau fiduciari, creaza si/sau administreaza unul sau mai multe conturi apartinand unor terti, respectiv conturi deschise/activate pe numele minorului ori al persoanei fara capacitate civila deplina de exercitiu pe care o reprezinta legal.

Prin accesarea si/sau utilizarea web-site-ul www.mirroringmothers.com, utilizatorii accepta in mod irevocabil si neconditionat termenii si conditiile de mai jos (enumerarea are un caracter exemplificativ si NU unul limitativ, proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com putand oricand impune reguli sau restrictii suplimentare).

Utilizatorul isi asuma intreaga raspundere pentru toate operatiunile efectuate prin utilizarea web-site-ului www.mirroringmothers.com, indiferent daca aceste operatiuni sunt complete sau doar initiate (fara sa fie si finalizate).

In acelasi sens, proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com isi declina orice responsabilitate pentru efectele neplacute (inclusiv pentru erorile) ce ar putea fi cauzate de intreruperi ale serviciilor tertilor (ex: furnizori de electricitate, furnizori de internet, furnizori de servicii bancare etc.) sau de activitati contrare legii sau bunelor moravuri.

Prin utilizarea oricaruia dintre serviciile accesibile prin intermediul web-site-ului www.mirroringmothers.com, utilizatorii confirma ca datele personale furnizate la inregistrarea pe site (ex: nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, IP –ul si locatia de unde sunt create si/sau accesate conturile utilizatorilor etc.) sunt reale si complete, astfel dupa cum aceste date sunt valabile la momentul inregistrarii utilizatorului.

Actualizarea periodica si ori-de-cate-ori survin modificari in datele personale deja inregistrate ale utilizatorilor este recomandata de proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com.

Pentru asigurarea unui grad ridicat de siguranta, proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com este autorizat de catre utilizatori sa procedeze la inregistrarea automata a IP –ului si locatiei de unde se fac, de catre utilizatori, inregistrarile si orice alte operatiuni pe web-site-ul www.mirroringmothers.com.

Pentru furnizarea de date false precum si pentru abuzarea in orice mod a web-site-ului www.mirroringmothers.com (ex: prin inregistrarea de utilizatori fictivi), persoanele care fac inregistrarile sunt direct si integral responsabile.

Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com nu este responsabil pentru datele personale si/sau informatiile solicitate ori transmise tertilor, inclusiv furnizorilor ale caror servicii sunt integrate in web-site-ul www.mirroringmothers.com (ex: furnizorii prin intermediul carora se pot face plati catre proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com).

Orice rezervare/programare initiata pe web-site-ul www.mirroringmothers.com de catre oricare dintre utilizatorii activi va fi considerata drept solicitare ferma si irevocabila din partea respectivului utilizator de a se intalni in scopuri profesionale cu terapeutul.

Daca cererea utilizatorului este acceptata de catre terapeut, utilizatorul va primi un e-mail de confirmare, drept consecinta rezervarea/programarea fiind facuta.

Pentru realizarea oricarei programari, utilizatorii sunt obligati sa furnizeze toate datele ale caror campuri sunt marcate cu insemnul * din subpagina aferenta programarilor, toate aceste informatii fiind necesare pentru realizarea unei programari reale si eficiente.

Refuzul furnizarii informatiilor obligatorii determina imposibilitatea efectuarii programarii.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com si sunt comunicate doar angajatilor si colaboratorilor autorizati (ai proprietarului web-site-ului www.mirroringmothers.com) care se ocupa de furnizarea de servicii specifice si de intretinerea infrastructurii legate de serviciile oferite prin intermediul web-site-ului www.mirroringmothers.com.

Plata

Pentru finalizarea de catre utilizator a solicitarii de rezervare/programare, plata trebuie facuta integral in avans.

Modalitatile de plata acceptate sunt doar cele prezente pe web-site (www.mirroringmothers.com), respectiv plata cu credit-card si/sau debit-card, nefiind acceptata vreo alta varianta de plata.

Sunt acceptate la plata DOAR credit-card-urile si/sau debit-card-urile emise sub siglele VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod CVV/CV2).

Platile efectuate in alte modalitati sunt facute cu asumarea de catre platitor a tuturor riscurilor.

Aceste plati (efectuate on-line pe web-site-ul www.mirroringmothers.com) beneficiaza de protocolul de securitate 3D Secure (Verified by Visa si MasterCard Secure Cod) care presupune redirectionarea utilizatorului, in momentul efectuarii platii, catre o pagina securizata unde inregistrarea fiecarui detinator de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzactie online.

In vederea finalizarii de catre utilizator a platii, acesta va trebui sa furnizeze:

 • numele posesorului de card
 • codul cardului (cele 4 grupe de cifre mentionate pe fata cardului, fara spatii)
 • data expirarii cardului
 • codul CVV (ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscriptionate pe banda cu semnatura)

Toate operatiunile de plata efectuate on-line pe web-site-ul www.mirroringmothers.com se vor efectua in lei (moneda nationala a Romaniei), indiferent de moneda in care este emis cardul utilizatorului, in conditiile agreate cu Banca emitenta a cardului utilizatorului.

Pentru nicio operatiune de plata efectuata on-line pe web-site-ul www.mirroringmothers.com nu se percepe niciun comision.

Web-site-ul www.mirroringmothers.com nu solicita si nu stocheaza nici un fel de detalii referitoare la cardul utilizatorului care face plata sau la situatia sa financiara.

Riscurile asociate platilor on-line sunt urmatoarele:

 • datele personale furnizate de utilizator pot sa intre in posesia unor terte persoane si sa fie abuziv folosite;
 • datele furnizate de utilizator in cazul platilor prin card bancar (numar de card, data expirarii, etc.) pot sa intre in posesia unor terte parti si sa fie abuziv folosite.

Modificari si/sau anulari de rezervari/programari

Anularea sau modificarea intalnirii deja programate se va putea face prin intermediul web-site-ului www.mirroringmothers.com, telefonic sau prin e-mail transmis la adresa office@mirroringmothers.com.

Modificarea unei sedinte deja programate va urma aceleasi etape ca orice programare noua.

Anularea de catre utilizator a unei intalniri deja programate NU da utilizatorului dreptul la restituirea sumei achitate sau compensarea acesteia cu vreo alta obligatie de plata a utilizatorului catre terapeut.

Anularea de catre terapeut a unei intalniri deja programate da utilizatorului dreptul la restituirea sumei achitate sau compensarea acesteia cu orice alta obligatie de plata a utilizatorului catre terapeut.

Clauze de exonerare de raspundere:

Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com nu va putea fi tinut raspunzator fata de nici o persoana/entitate pentru nici un fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din accesarea si/sau utilizarea web-site-ului www.mirroringmothers.com sau ca urmare a oricarei erori sau omisiuni.

Proprietate intelectuala:

Materialele prezentate in cadrul web-site-ului www.mirroringmothers.com si eventualele informatii transmise prin intermediul postei electronice apartin proprietarului web-site-ului www.mirroringmothers.com sau partenerilor, dupa caz, si sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi de marca si alte drepturi de proprietate intelectuala.

Confidentialitatea datelor:

Prin accesarea si utilizarea web-site-ului www.mirroringmothers.com utilizatorii accepta in mod irevocabil si neconditionat prelucrarea de catre proprietarul acestui web-site, in scopul realizarii de baze de date si si exploatarea in orice alte activitati legate de marketing, a datelor cu caracter personal si a oricaror altor informatii furnizate de catre utilizatori.

Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.comse obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Ca atare, Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/câstigatorului prezentei Campanii si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

Utilizatorii, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15).

Informarea persoanei vizate

 • a) identitatea proprietarului web-site-ului www.mirroringmothers.com si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
 • b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
 • c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
 • d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
 • e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.comeste obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

 • a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 • b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 • c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
 • d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
 • e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor proprietarului web-site-ului www.mirroringmothers.com.

Persoana vizata poate solicita de la proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com informatiile de mai sus, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

In cerere, solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com, la cerere si in mod gratuit:

 • a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
 • c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va inainta proprietarului web-site-ului www.mirroringmothers.com o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

In cerere, solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com este obligat sa comunice masurile luate in temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele proprietarului web-site-ului www.mirroringmothers.com sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

In vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va inainta proprietarului web-site-ului www.mirroringmothers.com o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

In cerere, solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

 • a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
 • b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a).

Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, in urmatoarele situatii:

 • i) decizia este luata in cadrul incheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de incheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
 • ii) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul de a se adresa justitiei

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate.

Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.

Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.

POLITICA/PROCEDURA DE FOLOSIRE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SCOP

Scopul acestei proceduri este de a garanta si proteja drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplica in cadrul operatiunilor a caror derulare presupune colectarea de date cu caracter personal prin intermediul web-site-ului www.mirroringmothers.com, prelucrarilor de date cu caracter personal, efectuate, in tot sau in parte, prin mijloace automate, precum si prelucrarii prin alte mijloace decat cele automate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenta sau care sunt destinate sa fie incluse intr-un asemenea sistem.

DOCUMENTE DE REFERINTA

 • Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu character personal, adoptata la Strasbourg la 28.01.1981, ulterioare;
 • Legea nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (cu modificarile ulterioare);
 • Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal.

DEFINITII

Date cu caracter personal – orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Date anonime - date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila.

Destinatar - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari.

Persoana vizata – persoana ale carei date sunt colectate si/ sau prelucrate.

Persoana imputernicita de catre proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com - o persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter personal pe seama proprietarului web-site-ului www.mirroringmothers.com.

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Sistem de evidenta a datelor cu caracter personal - orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent dac aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale ori geografice.

Stocarea - pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Tert - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a proprietarului web-site-ului www.mirroringmothers.com sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date.

REGULI GENERALE

Identificarea si autentificarea utilizatorului

Prin operator se intelege orice persoana care actioneaza sub autoritatea proprietarului web-site-ului www.mirroringmothers.com, a persoanei imputernicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal. Operatorii, pentru a capata acces la o baza de date cu caracter personal, trebuie sa se identifice. Identificarea se poate face prin introducerea codului de identificare de la tastatura (un sir de caractere). Fiecare operator are propriul sau cod de identificare. Niciodata mai multi operatori nu trebuie sa aiba acelasi cod de identificare. Codurile de identificare (sau conturi de operator) nefolosite o perioada mai indelungata trebuie dezactivate si distruse dupa un control prealabil intern al operatorului. Codurile sunt dezactivate si distruse dupa ce activitatea operatorului inceteaza in organizatia proprietarului web-site-ului www.mirroringmothers.com. Orice cont de operator este insotit de o modalitate de autentificare. Parolele sunt siruri de caractere. Cu cat sirul de caractere este mai lung, cu atat parola este mai greu de aflat. La introducerea parolelor acestea nu trebuie sa fie afisate in clar pe monitor. Parolele sunt schimbate periodic in functie de politicile de securitate ale entitatii (operator sau persoana imputernicita). Schimbarea periodica a parolelor se face numai de catre Specialistul IT. Sistem informational refuza automat accesul unui operator dupa 5 introduceri gresite ale parolei. Fiecare operator care primeste un cod de identificare si un mijloc de autentificare trebuie sa pastreze confidentialitatea acestora si sa raspunda in acest sens in fata proprietarului web-site-ului www.mirroringmothers.com. Fiecare entitate va stabili o procedura proprie de administrare si gestionare a conturilor de operator. Operatorii autorizeaza pe Secialistul IT pentru a revoca sau a suspenda un cod de identificare si autentificare, daca operatorul acestora si-a dat demisia ori a fost concediat, si-a incheiat contractul, a fost transferat la alt serviciu si noile sarcini nu ii solicita accesul la date cu caracter personal, a abuzat de codurile primite sau daca va absenta o perioada indelungata stabilita de entitate. Accesul operatorilor la bazele de date cu caracter personal efectuate manual se va face pe baza unei liste aprobate de conducerea entitatii.

Tipul de acces

Operatorii trebuie sa acceseze numai datele cu caracter personal necesare pentru indeplinirea atributiilor lor de serviciu. Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com stabileste tipurile de acces dupa functionalitate (cum ar fi: administrare, introducere, prelucrare, salvare etc.) si dupa actiuni aplicate asupra datelor cu caracter personal (cum ar fi: scriere, citire, stergere), precum si procedurile privind aceste tipuri de acces. Programatorii sistemelor de prelucrare a datelor cu caracter personal nu vor avea acces la datele cu caracter personal. Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com va permite accesul programatorilor la datele cu caracter personal dupa ce acestea au fost transformate in date anonime. Compartimentul care asigura suportul tehnic poate avea acces la datele cu caracter personal pentru rezolvarea unor cazuri exceptionale. Pentru activitatea de pregatire a operatorilor sau pentru realizarea de prezentari se vor folosi date anonime. Angajatii care predau cursurile de pregatire vor folosi date cu caracter personal pe parcursul propriei lor pregatiri. Autorizarea pentru aceasta prelucrare de date cu caracter personal este limitata la cat mai putini operatori.

Colectarea datelor

Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com desemneaza operatori autorizati pentru operatiile de colectare si introducere de date cu caracter personal intr-un sistem informational. Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de catre operatori autorizati desemnati de proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com. Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com va lua masuri pentru ca sistemul informational sa inregistreze cine a facut modificarea, data si ora modificarii. Pentru o mai buna administrare proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com va lua masuri ca sistemul informational sa mentina datele sterse sau modificate.

Executia copiilor de siguranta

Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com va stabili intervalul de timp la care se vor executa copiile de siguranta ale bazelor de date cu caracter personal, precum si ale programelor folosite pentru prelucrarile automatizate. Operatorii care executa aceste copii de siguranta vor fi numiti de catre proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com, intr-un numar restrans. Copiile de siguranta se vor stoca in alte camere, in fisete metalice cu sigiliu aplicat, si, daca este posibil, chiar in camere din alta cladire. Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com va lua masuri ca accesul la copiile de siguranta sa fie monitorizat.

Computerele si terminalele de acces

Computerele si alte terminale de acces sunt instalate in incaperi cu acces restrictionat sau care se incuie iar accesul la computere sa se faca cu ajutorul unor parole unice pentru fiecare operator. Daca pe ecran apar date cu caracter personal asupra carora nu se actioneaza o perioada de 15 minute, sesiunea de lucru este inchisa automat. Terminalele de acces folosite in relatia cu publicul, pe care apar date cu caracter personal, sunt pozitionate astfel incat sa nu poata fi vazute de public si dupa o perioada de 15 minute in care nu se actioneaza asupra lor, acestea sunt ascunse.

Fisierele de acces

Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com ia masuri ca orice accesare a bazei de date cu caracter personal sa fie inregistrata intr-un fisier de acces sau intr-un registru pentru prelucrarile manuale de date cu caracter personal (Anexa nr. 1 – Prelucrari automate). Informatiile inregistrate in fisierul de acces sau in registru vor fi:

 • codul de identificare (numele operatorului pentru bazele de date cu caracter personal manuale);
 • numele fisierului accesat (fisei);
 • numarul inregistrarilor efectuate;
 • tipul de acces;
 • codul operatiei executate sau programul folosit;
 • data accesului (an, luna, zi);
 • timpul (ora, minutul, secunda).

Pentru prelucrarile automate aceste informatii vor fi stocate intr-un fisier de acces general sau in fisiere separate pentru fiecare utilizator. Orice incercare de acces neautorizat va fi, de asemenea, inregistrata. Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com va pastra fisierele de acces cel putin 2 (doi) ani, pentru a fi folosite ca probe in cazul unor investigatii. Daca investigatiile se prelungesc, aceste fisiere se vor pastra atat timp cat se va considera necesar. Fisierele de acces trebuie sa faca posibila identificarea de catre proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com sau de catre persoana imputernicita a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fara un motiv anume, in vederea aplicarii unor sanctiuni sau a sesizarii organelor competente.

Sistemele de telecomunicatii

Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com face periodic controlul autentificarilor si tipurilor de acces pentru detectarea unor disfunctionalitati in ceea ce priveste folosirea sistemelor de telecomunicatii. Datele cu caracter personal nu pot fi interceptate sau transmise de oriunde si impune folosirea metodei de criptare pentru transmisia datelor cu caracter personal. Prin sistemele de telecomunicatii se vor transmite numai datele cu caracter personal strict necesare.

Instruirea personalului

In cadrul cursurilor de pregatire a operatorilor, proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com ii informeaza pe acestia cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, la cerintele minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal, precum si cu privire la riscurile pe care le comporta prelucrarea datelor cu caracter personal, in functie de specificul activitatii operatorului. Operatorii care au acces la date cu caracter personal sunt instruiti de catre proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com asupra confidentialitatii acestora si vor fi avertizati prin mesaje care vor aparea pe monitoare in timpul activitatii. Operatorii sunt obligati sa isi inchida sesiunea de lucru atunci cand parasesc locul de munca.

Folosirea computerelor

Pentru mentinerea securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal (in special impotriva virusilor informatici) proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com ia masuri care constau in:

 • a) interzicerea folosirii de catre operatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase;
 • b) informarea operatorilor in privinta pericolului privind virusii informatici;
 • c) implementarea unor sisteme automate de devirusare si de securitate a sistemelor informatice;
 • d) dezactivarea, pe cat posibil, a tastei "Print screen", atunci cand sunt afisate pe monitor date cu caracter personal, interzicandu-se astfel scoaterea la imprimanta a acestora. Specialistul IT fiind singurul operator cu exceptia partenerilor contractuali al carui PC are posibiliatea de a imprima datele pe o imprimanta conventionala.

Imprimarea datelor

Scoaterea la imprimanta a datelor cu caracter personal se va realiza numai de Specialistul IT. Acest lucru se va realiza in cazuri exceptionale in care nu se poate proceda in alt mod. Distrugerea materialelor se va evectua de catre aceeasi persoana imediat ce nu se mai folosesc informatiile respective printr-un aparat specific.

Modificari in termenii si conditiile de utilizare a web-site-ului www.mirroringmothers.com:

Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com poate aduce modificari termenilor si conditiilor de utilizare, fara a anunta acest lucru anterior in continutul site-ului.

In consecinta, va rugam sa recititi termenii si conditiile de utilizare de fiecare data cand accesati sau utilizati acest web-site.

Utilizarea web-site-ului www.mirroringmothers.com, ulterior modificarii acestor termeni, constituie acceptarea implicita a tuturor noilor termeni si conditii.

Dispozitiile continute de termenii si conditiile de mai sus sunt conforme normelor legale cu caracter imperative prevazute de legislatia romana.

Incalcarea dispozitiilor continute de termenii si conditiile de mai sus constituie o poate atrage raspunderea civila, contraventionala sau, dupa caz, penala a persoanei in culpa.

Litigiile legate de utilizarea web-site-ului www.mirroringmothers.com vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

In continutul web-site-ului www.mirroringmothers.com veti putea gasi linkuri catre diverse alte web-site-uri in legatura cu care proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com nu ofera nicio garantie si in legatura cu care acesta nu are nicio responsabilitate, utilizatorii avand obligatia de a respecta termenii si conditiile de exploatare ale respectivelor web-site-uri.