Mm

Politica de confidentialitate

Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com respecta caracterul privat si securitatea informatiei furnizate de catre utilizatorii acestui web-site, inclusiv pentru datele cu caracter personal, scop in care a fost creata si implementata prezenta politica de confidentialitate.

Accesarea si/sau utilizarea web-site-ului www.mirroringmothers.com se supune termenilor si conditiilor de utilizare si politicii de confidentialitate, implicand acceptul explicit al utilizatorilor cu privire la acest set de reguli, prin aceasta fiind inteles un acord de vointa al partilor in legatura cu serviciile ce pot fi accesate prin intermediul web-site-ului www.mirroringmothers.com.

Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul web-site-ului www.mirroringmothers.com, precum si Politica de Confidentialitate si Termenii si Conditiile de folosire, fara nici un fel de notificare prealabila a vreunui utilizator.

Pentru aceste motive, utilizatorii sunt rugati sa viziteze periodic aceasta sectiune pentru a verifica termenii si conditiile pe care au agreat sa le respecte.

In cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denota genul masculin includ femininul, iar cele care denota genul feminin includ genul masculin.

Definitii:

 • a. date cu caracter personal – orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • b. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;
 • c. stocarea – pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 • d. sistem de evidenta a datelor cu caracter personal – orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale ori geografice;
 • e. operator – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • f. tert – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date;
 • g. destinatar – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;
 • h. date anonime – date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila;
 • i. date de tip “business contact” – date care includ numele, functia, adresa de business, numarul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizatii, in aceasta calitate. Datele tip “business contact” nu intra in categoria datelor cu caracter personal;
 • j. date statistice – date care au fost obtinute ca urmare a prelucrarii de catre operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane si sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice si/sau de informare, promovare.

Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com poate colecta de la utilizator date cu caracter personal dar numai cu acordul utilizatorului si daca acesta furnizeaza in mod voluntar respectivele informatii.

Formularul de inregistrare prezentat pe web-site-ul www.mirroringmothers.com cere informatii prin care utilizatorii pot fi identificati sau contactati, acestea fiind din categoria datelor de tip “business contact”.

Datele cu caracter personal ce sunt colectate sunt folosite in urmatoarele scopuri:

 • Pentru verificarea utilitatii web-site-ului www.mirroringmothers.com in raport cu nevoile utilizatorilor.
 • Pentru accesarea, rezervarea si programarea de servicii, precum si in scop informativ.
 • Pentru a crearea si publicarea celui mai relevant continut pentru utilizatori.
 • Pentru asigurarea accesului utilizatorilor la sectiunile cu acces limitat ale web-site-ului www.mirroringmothers.com.

Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com colecteaza informatii si le prelucreaza in date statistice despre ce sub-pagini sunt accesate accesati in interiorul web-site-ului www.mirroringmothers.com, inclusiv adresa IP de la care web-site-ul www.mirroringmothers.com este vizitat.

Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com poate folosi cookies in cadrul acestui web-site, stocand temporar date cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • Pentru imbunatatirea si securizarea accesului la web-site-ul www.mirroringmothers.com.
 • Pentru imbunatatirea web-site-ului www.mirroringmothers.com si cresterea utilitatii acestuia in vederea furnizarii unor serviciii cat mai bune.
 • Pentru transmiterea de sugestii sau solicitarea de informatii, in diferite sectiuni ale web-site-ului www.mirroringmothers.com se gasesc linkuri catre subpagina de unde pot fi generate e-mail-uri.
 • Adresa de email a utilizatorilor este folosita pentru transmiterea de raspunsuri, iar mesajele utilizatorilor sunt retinute pentru referinte viitoare in cazul in care utilizatorii decid sa re-contacteze proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com.
 • Adresa de e-mail a utilizatorilor si numele furnizate intra in categoria datelor tip “business contact” iar proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com este liber a le putea utiliza, inclusiv prin furnizarea acestora catre terti, in acest sens existand acordul / acceptul expres al utilizatorilor.

Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com poate dezvalui datele cu caracter personal catre terti daca acest lucru este cerut de lege sau in cazurile de buna credinta in care aceste actiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea si apararea drepturilor proprietarului web-site-ului www.mirroringmothers.com si/sau ale celorlaltor web-site-uri ale sale, sau (c) actionarea in circumstante de urgenta pentru protejarea sigurantei personale a angajatilor, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

Atunci cand proprietarului web-site-ului www.mirroringmothers.com i se solicita sa furnizese date cu caracter personal sau i se permite acest lucru, vor fi dezvaluite doar acele date necesare indeplinirii obiectului solicitarii.

Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com nu vinde, schimba sau inchiriaza date cu caracter personal catre terti.

Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate in urma prelucrarii in calitatea sa de operator in urmatoarele scopuri:

 • realizarea de analize/rapoarte;
 • realizarea de informari;
 • publicarea, promovarea, ofertarea produselor/serviciilor furnizate de catre proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com sau afiliati ai acestuia.

Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici de personal ce sunt aplicate salariatilor si proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, menite sa protejeze datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale in vigoare.

Colectarea datelor cu caracter personal se face utilizand o conexiune SSL criptata, folosindu-se un certificat digital emis de Gandi Standard SSL CA .

Serverele pe care Site-urile sunt gazduite sunt protejate de acces fizic si la distanta limitat, fiind instalate in incinte adecvate tehnic si din punctul de vedere al securitatii.

Proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a proteja datele cu caracter personal colectate de la utilizatori, analizeaza noile tehnologii in domeniu si, atunci si daca este cazul, le aplica in vederea imbunatatirii sistemelor de securitate.

De asemenea, infrastructura hardware si software utilizata de catre web-site-ul www.mirroringmothers.com, este periodic analizata din punctul de vedere al securitatii.

Web-site-ul www.mirroringmothers.com poate contine legaturi catre alte web-site-uri, in afara controlului proprietarului web-site-ului www.mirroringmothers.com, website-uri pe care credem ca utilizatorii acestuia le vor gasi utile.

Daca utilizatorii acceseaza aceste linkuri, utilizatorii vor accesa/vizita web-site-uri care pot avea o politica de confidentialitate diferita de cea aplicabila web-site-ului www.mirroringmothers.com.

Daca oricare dintre utilizatorii web-site-ului www.mirroringmothers.com este minor ori, din varii motive, nu are capacitate civila de exercitiu deplina si acceseaza un alt web-site, vizitarea respectivului web-site va fi facuta sub stricta supraveghere a unui parinte sau a tutorelui, curatorului ori fiduciarului sau.

Intrebarile utilizatorilor legate Politica de Confidentialitate sau solicitarea de informatii asupra datelor cu caracter personal prelucrate de catre proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com vor putea fi adresate prin transmitere la adresa office@mirroringmothers.com.

Utilizatorii sunt rugati sa acceseze si sectiunea Termeni si conditii de utilizare care se aplica oricarei accesari, respectiv oricarei vizitari a web-site-ului www.mirroringmothers.com.

Politica de confidentialitate se supune legislatiei romane.

In caz de litigiu, se va incerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila.

In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere inauntrul unui termen de 30 (treizeci) de zile, cazul va putea fi supus spre solutionare instantei judecatoresti romane competente conform sediului proprietarul web-site-ului www.mirroringmothers.com.

Ultima actualizare: 10 Octombrie 2014